oud gereedschap 2

Maatschappelijke betrokkenheid

Meubeluniek heeft een grote maatschappelijke betrokkenheid. Dat geldt voor milieu (u kunt hiertoe ons verpakkingsbeleid bekijken) maar ook aangaande de derde wereld voelen we een verantwoordelijkheid. We steunen een project in Zambia waarin jongeren worden opgeleidt voor timmerman of meubelmaker. U kunt er hier alles over lezen.

Jongerenproject Kukwatankana, sla de handen ineen, biedt een leer-werktraject aan voor ‘kansarme’ jonge mensen. Zij zijn tussen de 15 en 25 jaar jong, beschikken niet over werk en financiën maar zijn wel heel gemotiveerd om een op zijn minst redelijk bestaan op te bouwen. Verder kan hun achtergrond divers zijn. Sommigen hebben alle twaalf schooljaren kunnen doorlopen, anderen zijn voortijdig uitgevallen wegens geldgebrek, overlijden van de ouders, zwangerschap, ziekte of andere moeilijke omstandigheden. Het is begrijpelijk dat een deel van hen wegzakt in drank- of drugsgebruik en prostitutie. Een (gratis) praktische opleiding kan precies dat steuntje in de rug geven dat ze nodig hebben. Een mooie bijkomstigheid is de voorbeeldfunctie. Ziet iemand dat een vriend dankzij een opleiding bij Kukwatankana werk vindt, dan beseft hij of zij dat je met inzet en hard werken wel degelijk iets kunt bereiken.

Voor de meubelopleiding van dit project kunt u ongebruikt, gebruikt, oud, bot gereedschap bij ons inleveren. We vragen u hiertoe uw oude gereedschap naar ons toe te sturen. Meubeluniek zal er voor zorg dragen dat het gereedschap een grondige opknapbeurt krijgt, wordt gerepareerd waar nodig en vlijmscherp wordt geslepen waar dat kan. Daarna zorgen we er voor dat het verzamelde gereedschap wordt  getransporteerd naar Zambia.

!